Dansk Arkitektur Center Direktør Dorthe Weinkorff Barsoe Green Attraction Certifikat (002)

Dansk Arkitektur Center bliver certificeret Green Attraction

Den 9. november er der jubel og feststemning i Dansk Arkitektur Center (DAC). Det er nemlig dagen, hvor DAC kan kalde sig Green Attraction efter et intenst arbejde med systematisering af mange aktiviteter på tværs af organisationen. Dansk Arkitektur Center er det første udstillingssted i det centrale København der får certificeringen.

Der har ikke manglet fokus på bæredygtighed i DAC,” fortæller direktør Dorthe Weinkouff Barsøe. ”Det, der har manglet, er den systematiske tilgang til aktiviteterne, og dokumentationen for resultaterne. Det har vi nu taget os tiden til at implementere - godt hjulpet af de tanker, der ligger bag Green Key, Green Attraction og Organisationen Danske Museers Grønne Akademi.”

Udstillingsgenbrug og klimabevidst café

DACs prioriterede områder er cirkularitet, klimaaftryk, social bæredygtighed og formidling med i alt 17 underpunkter inden for de fire områder. For eksempel skal der nu samles data på, hvor meget der re-cirkuleres i udstillingsproduktionen. Det kan være byggematerialer, der genbruges eller montrer og andre elementer, som lånes fra andre udstillingssteder eller gives videre efter brug. DAC Café er længe blevet drevet med fokus på økologi, dyrevelfærd, sæson og lokale varer. Nu skal dette dokumenteres, og der er lavet en procedure for at overvåge madspild, alt sammen for at styrke klimabevidstheden.

Dorthe Weinkouff Barsøe fortsætter: ”Dansk Arkitektur Centers styrke er helt klart formidlingsdelen. Med 226.000 gæster i 2022, og endnu flere lyttere af podcasts og brugere af website og app samt følgere på sociale medier, er vi med til at kvalificere samtalen om bæredygtighed i arkitekturen og det byggede miljø. Det er ressourcekrævende at skabe nye udstillinger, og vores andre aktiviteter. Det belaster klima og omgivelser, og her er det vores opgave at minimere belastningen mest muligt, for eksempel ved at tænke mere cirkulært og ressourcebevidst.”

Som Green Attraction forventer Dansk Arkitektur Center at kunne styrke sine tiltag for øget bæredygtighed år for år gennem det systematiske fokus på at nå målene på de 17 underpunkter. Samtidig styrker certificeringen både DACs og Københavns fortælling om bæredygtighed, hvilket er vigtigt i det store perspektiv.

København som bæredygtig turismedestination

Sidste år lancerede Wonderful Copenhagen sammen med erhvervet et fælles manifest for bæredygtighed, Planet Copenhagen, hvor hovedstadens turismeaktører samles om fælles målsætninger. Og her er ambitionen, at Danmarks hovedstad skal være verdens mest bæredygtige destination.

DAC var blandt de første, der tilsluttede sig Planet Copenhagen-manifestet, og Wonderful Copenhagen har – som led i et forløb i projektet Sustainable Choice CPH – stillet en bæredygtighedskonsulent til rådighed for DAC for at hjælpe med at blive klar til certificering.

Vi har et ambitiøst mål om at blive verdens mest bæredygtige destination, og med vores Planet Copenhagen-manifest samler vi hovedstadens turismeaktører om fælles målsætninger. Et vigtigt element er at få flest mulige turismeaktører bæredygtigheds-certificeret, og derfor glæder vi os rigtig meget over, at flere attraktioner lader sig certificere, herunder DAC, som også var blandt de første til at tilslutte sig manifestet. Certificeringen af DAC er opnået som led i et forløb i regi af projektet Sustainable Choice CPH, hvor vi løbende tilbyder forløb til turismeaktører i hovedstaden,” siger Runa Sabroe, udviklingsdirektør i Wonderful Copenhagen.

Green Attraction: ”Det er fremragende”

Dansk Arkitektur Center er den tredje attraktion i hovedstadsområdet, som bliver Green Attraction. Med Tivoli og Eksperimentarium som de andre to er DAC dermed det første udstillingssted i selve København med certificeringen.

Der er en stor sammenhæng mellem arkitektur og bæredygtighed. Mange af Dansk Arkitektur Centers aktiviteter beskæftiger sig med den bæredygtige udvikling som håndteringen af klimaændringer og mindre klimaaftryk fra byggebranchen. Derfor er det fremragende, at Dansk Arkitektur Center også tænker bæredygtighed sammen med driften af deres udstillingssted ved at blive certificeret med Green Attraction, som det først udstillingssted i det centrale København”, udtaler sekretariatsleder Mikal Holt Jensen fra Green Attraction og HORESTA.

Læs mere: https://dac.dk/green-attraction

________________________________________

Faktaboks

  • Dansk Arkitektur Center (DAC) har haft bæredygtighed på programmet siden 2008, hvor man tilsluttede sig UN Global Compact.
  • I 2018 flyttede DAC ind i BLOX, der af bygherren Realdania By & Byg blev opført efter de på den tid gældende grønneste principper.
  • Samtidig blev FNs Verdensmål skrevet ind i DACs kernefortælling som omdrejningspunkt for de mange formidlingsaktiviteter.
  • I 2022 tilsluttede DAC sig Planet Copenhagen-manifestet
  • Samtidig begyndte arbejdet med at blive certificeret som Green Attraction.
  • Wonderful Copenhagen har støttet arbejdet gennem bevilling af konsulenttimer.
  • Green Attraction blev lanceret i 2021 som en videreudvikling af den velkendte Green Key-certificering.

Om Dansk Arkitektur Center 

Dansk Arkitektur Center er en international kulturattraktion, der skaber engagerende oplevelser og debat om arkitektur og design. Her kan man opleve udstillinger, ture, events, shoppe design-produkter og nyde den spektakulære udsigt over byen fra caféens store tagterrasser.  

Det finansielle grundlag er et offentligt-privat partnerskab mellem foreningen Realdania og staten repræsenteret ved Erhvervsministeriet, Kulturministeriet og Social-, Bolig- og Ældreministeriet.