Sekretariatet udvikler og udsender løbende materiale, som rådgiver og inspirerer GREEN ATTRACTIONs til at gøre endnu mere og holde miljøgryden i gang.

Der gås i dybden med vejledning, cases, beregningseksempler etc. for de enkelte områder, såsom belysning, vand, affald, personaleuddannelse, miljøvenligt mad etc. Det gør det nemmere for attraktionerne at komme videre med miljøarbejdet.

Konsulentbesøgene benyttes også til at rådgive stedet om nye mulige tiltag, og der henvises til arrangementer eller steder, hvor de kan få yderligere inspiration.

FFD Bæredygtighedsnetværk

I forbindelse med udviklingen af GREEN ATTRACTION er der etableret en bæredygtighedsnetværk for forlystelsesparker, som mødes flere gange om året og udveksler erfaringer og deler viden om den bæredygtige indsats.